• Проектиране на нови сгради

    проектиране и координиране на комплексни проекти за сгради

  • Инвестиционно проектиране

    координиране на комплексни проекти за жилищни, обществени, производствени и стопански сгради.

  • Реконструкция на сгради

    преустройства и реконструкции на съществуващи сгради

ArchProland 

   “ArchProland” е проектантско бюро в областта на инвестиционното проектиране и координиране на комплексни проекти за жилищни, обществени, производствени и стопански сгради.

Фирмата извършвa, както цялостно проектиране на нови сгради и преустройства и реконструкции на съществуващи сгради, така и проекти само по отделните специалности на цялостния идеен технически проект.

Нашата мисия е да осигуряваме на своите клиенти и партньори висококачествени услуги, които да са основа за надеждни, икономични, иновативни и естетически издържани решения. За нас е важен начинът, по-който общуваме с нашите клиенти и партньори, спазвайки и отстоявайки корпоративната етика във всеки аспект на работата ни.

Нашите инженер – проектанти могат да се похвалят с огромен опит,  както в проектирането, така и в последвалото изпълнение, което е предпоставка за креативнo мислене и индивидуален подход към всеки отделен обект с неговите си нужди, за създаването на един високо издържан в техническо и работнo ниво проект, съобразен с нуждите и желанията на инвеститора. А да не забравяме, че инвеститора е най-важния съдник.