За Нас

Ние в  “ArchProland”, градим върху професионализма, етичното поведение и почтеността, с които работим и те са определящи за настоящите и бъдещите ни успехи.

Начинът да постигнем това е чрез:

  • съставяне на опитен и енергичен екип, който да споделя тази мисия
  • висока степен на координация вътре в екипа и извън него – с партньорите ни – посредством открита и ефективна комуникация
  • постоянно повишаване на квалификацията на участниците в екипа чрез обмяна на опит и обучения
  • осигуряване на приемственост чрез съвместна работа на младите и опитните проектанти

Фирмата изпълнява проекти, както самостоятелно, така и в партньорство с други фирми и професионалисти на свободна практика, в зависимост от обема и изискванията на конкретните проекти.

Също така предоставяме свои служители на фирми-партньори, които имат нужда от временно увеличаване на производителността. Когато работите с ArchProland, Вие избирате:

  • професионален екип, готов на всякакви предизвикателства
  • специалисти с дълга практика и задълбочени познания
  • амбициозен екип и неговите модерни и ефективни идеи
  • 100% гаранция за удовлетвореност чрез висококачествени продукти и услуги