Проектиране на сгради

Нашият екип от проектанти е специализиран в изготвянето на инвестиционни проекти за всички категории – жилищни и обществено-обслужващи сгради, хотелски комплекси, малки търговски обекти, обекти в сферата на услугите (фризьорски и козметични салони, ателиета за ремонти, сервизи и др.), гаражи и др.

Изготвяме проекти за цялата страна без ограничения. Не се ограничаваме само в нови сгради, а проектираме и пристройка към съществуваща сграда или надстройка на вече съществуваща.

Цялостното представяне на проектантските услуги и тяхното системизиране по специалности са описани малко по-надолу. Ползваме най-съвременните програми за изчисления както в част „Конструкция“, така и в част „ОВиК“, „ВиК“ и част „Електро“. При желание на клиента изготвяме визуализации на цялата сграда, сградата както в общ план, така и за отделните специалности. Във фаза „Работен проект“ се разработват и детайлни чертежи съгласувани с дизайнерски и бюджетни решения.
Работим с техника и оборудване на водещи представители от световоно наложили се производители на иновативни продукти, което ни дава предимство да се съобразим напълно с желанието и визията на възложителя за определена техника или съоръжение.
Обектите които сме проектирали, както самостоятелно, така и в екип с наши партньори обхващат следните категории:

 • Жилищни и Обществени сгради
 • Еднофамилни жилищни сгради;
 • Многоетажни жилищни сгради;
 • Офисни сгради;
 • Детски градини;
 • Спортни центрове и зали;
 • Открити и покрити басейни;
 • Магазини и търговски центрове;
 • Подземни и надземни паркинги и др.
 • Промишлени сгради;
 • Едноетажни и многоетажни складове;
 • Производствени сгради;
 • Зърнохранилища;
 • Оранжерии;
 • Бензиностанции;
 • Трафопостове;
 • Фотоволтаични паркове;
 • Водно Електрически Централи (ВЕЦ);
 • Логистични центрове включващи складови сгради, адмнистрация, изложбени салони, и др.;